Weboldalunk sütiket használ. Az oldal böngészésével Ön automatikusan hozzájárul ehhez (a sütikről bővebben itt olvashat)
Rendben
Facebook Google+ Szallasbazis.hu

Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelési tájékoztató

 

Alulírott, az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, továbbá a 7. cikk rendelkezése alapján - tudomásul veszem, hogy az adatkezelő a most megadott személyes adataimat a GDPR, továbbá a saját adatkezelési tájékoztatójának feltételei szerint kezelheti.

A következő PDF linkre kattintva kérem olvassa el az adatkezelési tájékoztatót, szabályzatot!

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT_SZALLASBAZIS.HU_GDPR.PDF

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Az alábbiakban szereplő „Adatkezelési Tájékoztató” célja, hogy Golubar Igor egyéni vállalkozó  (SZALLASBAZIS.HU ONLINE SZÁLLÁSFOGLALÁSI ÉS UTAZÁSI INFORMÁCIÓS PORTÁL, Székhely: 7150 Bonyhád, Mónus Illés utca 31., Nyilvántartási szám: 50418093, Adószám: 53016092-1-37) ismertesse Önnel a weboldala működtetésével és a hírlevelekkel kapcsolatban kifejtett adatkezelési műveleteit az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulaion (GDPR)) előírásainak és a hatályos Magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelve.

Személyes adatait a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük, vagyis az üdülési szerződés (apartman bérleti szerződés) kitöltése, lebonyolítása céljából (2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) -információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulaion (GDPR)).

A látogató (a továbbiakban: Felhasználó) a szallasbazis.hu oldal (a továbbiakban: szallasbazis.hu) meglátogatásával és használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbi adatvédelmi elveket, melyek aktuális változata mindig elérhető a http://szallasbazis.hu/adatkezelesi-tajekoztato  webcímen.

A honlap szolgáltatásainak igénybevétele önkéntes, de egyes szolgáltatások használatához adatok megadása lehet szükséges. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. A Weblap Üzemeltetője egyben az adatkezelő is, aki minden átadott személyes adatot bizalmasan kezel és minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy mind technikailag, mind adminisztratív módon a lehető legnagyobb védelmet biztosítsa.

A www.szallasbazis.hu honlapon Online szállásfoglalási és utazási információs portál üzemel, mely a honlapon szállást lefoglaló ill. bérbevevő személyek, ügyfelek (felhasználók) adatait kezeli. Az átadott adatok kezelője a www.szallasbazis.hu portál üzemeltetője (továbbiakban: szallasbazis.hu)

A szallasbazis.hu kijelenti, hogy tiszteletben tartja ügyfelei bizalmas információit, a tudomására jutó, a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt bizalmasan kezeli, és minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát.

Könyvelésünk számára átadott személyes adatait kizárólag az elszámolások és az üdülési szerződések lebonyolítása céljából használjuk fel.

A szallasbazis.hu kötelezi magát arra, hogy külső személynek nem adja tovább az ügyfelek, felhasználók adatait a hozzájárulásuk nélkül, kivéve, ha ezt törvény által vagy hivatalos úton elrendelik, továbbá kötelezi magát, hogy az ügyfelekről és felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.

A szállás foglalása vagy ajánlatkérés során illetve azt követően megadott személyes adatok kezelése a  szállás foglalással kezdődik és az adatok törléséig tart. Az adatok törlését a Felhasználó maga bármikor kérheti az Adatkezelőtől. A törlés kérvényezése az info@szallasbazis.hu e-mail címre történik (üzenet tárgya: adat törlés), majd ezt követően a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül az adatokat töröljük. A személyes adatok törlésére akkor is sor kerülhet, ha a szolgáltatás megszűnik, vagy ha a Felhasználó nem tesz eleget a Felhasználási feltételekben foglaltaknak.

Az interneten keresztül történő üzleti tranzakció ugyanolyan biztonságos, mintha telefonon keresztül történt volna. Ha Ön nem akar online tranzakciót végrehajtani, telefonon is leadhatja rendelését a megadott telefonszámok valamelyikén naponta 08-22 óra között. Az Ön által megadott információkat, adatokat bizalmasan kezeljük.

A www.szallasbazis.hu portálon foglaló felhasználók elfogadják és hozzájárulnak ahhoz, hogy körlevelet és hírlevelet kaphatnak, amely az oldallal kapcsolatos értesítéseket, utazási ajánlatokat, és reklámokat is tartalmazhat.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 2011. évi CXII. törvényt, mely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkezik.

Fogalmak

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Az adatkezelésre a www.szallasbazis.hu portálon online foglaló felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. Online foglaláskor magában foglalja az azonosító adatlap kitöltését, azaz az e-mail cím, és a teljes név (vezetéknév és keresztnév), továbbá a felhasználási feltételek és jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadását is.

A személyes adatok kezelésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  2011. évi CXII. törvényt 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a regisztráló felhasználók ill. érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

Az Adatkezelő, a szállás foglalása vagy ajánlatkérése során illetve azt követően Felhasználó által megadott alábbi adatokat kezeli:

1) Online szállásfoglaláshoz (regisztráció nélküli foglalás), ill. az üdülési szerződés kitöltéséhez a Felhasználónak, érintettnek kötelezően meg kell adni a következő személyes adatokat:

- Az Ön neve (vezetéknév, keresztnév)

- telefonszáma

- e-mail címe

- irányítószáma

- település

- utca, házszám

Az üdülési szerződés kitöltéséhez (online szállásfoglalás után vagy telefonos, e-mailes illetve személyes foglalás esetén) még a további adatokra is szükség van, amit e-mailben, telefonon vagy személyesen (info@szallasbazis.hu-ra) a Felhasználó (foglaló vendég) (szallasbazis.hu részére) részünkre elküld:

- Az Ön neve (vezetéknév, keresztnév)

- telefonszáma

- e-mail címe

- irányítószáma

- település, utca, házszám (lakcím)

- állampolgárság

- születési hely és születési dátum

- személyi igazolvány szám vagy egyéb okmány szám, típus

 

2., Képek, élménybeszámolók:

A képek, élménybeszámolók feltöltéséhez, használatához maga a vendég hozzájárult és Önkéntesen beleegyezett! A képek kizárólagosan marketing célból vannak weboldalunkon, melynek fő célja, hogy bemutassa vendégeink nyaralásuk alatti élményeit és különleges pillanatait.

 

2., Vélemények rólunk:

Vendégeink leírták nyaralásuk alatti illetve rólunk és szolgáltatásunkról véleményeiket. Cél, hogy tájékoztassuk a leendő, foglaló vendégeket szolgáltatásunkról, kínálatunkról, apartmanokról stb. A véleményt írók teljes nevét weboldalunkon nem írtuk ki. 

3. Regisztráció szállásadóknak:

Itt tudnak a szállásadók regisztrálni illetve szállást feltölteni. Regisztrációhoz szükséges adatok a következők: e-mail, jelszó, kapcsolattartó név, telefonszám és weboldal neve. 

4. Hírlevél: 

Feliratkozás akciós ajánlatokra, hírlevélre: marketing jellegű reklámokat küldhetünk a hírlevélre beregisztrált felhasználók e-mail címére. Felhasználók önkéntesen hozzájárulnak ahhoz, hogy marketing jellegű hirdetéseket, akciókat küldjünk az általuk megadott e-mail címükre! Hírlevél feliratkozáshoz a felhasználónak meg kell adnia: Teljes név és e-mail cím.

Összegezve:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az alábbi adatokkal.

Adatkezelő 

- Az adatkezelő megnevezése: www.szallasbazis.hu portál üzemeltetője, Golubar Igor

- Címe: Tolna Megye, 7150 Bonyhád, Mónus Illés utca 31. szám

- Telefonszáma: 06-70-635-9661 

Adatkezelés 

- Az adatkezelés megnevezése, célja I.: Kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés. Üdülési szerződések lebonyolítása, kitöltése illetve azokhoz tartozó elszámolások céljából.

- Az adatkezelés megnevezése, célja II.: Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis. Marketing célú hírlevél küldés, illetve érintettel, regisztrált felhasználóval való kapcsolattartás.

Jogalapja 
 
- Jogalap: 2011. évi CXII. törvényt 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor 
- Jogszabály címe: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján, az érintett önkéntes hozzájárulása alapján 
- A tényleges adatkezelés helye: 
 
Az adatok forrása 
- Adatfajta megnevezése: azonosító adatok (családi és utónév, állampolgárság, születési hely, születési dátum, lakcím, személyi igazolvány szám vagy egyéb okmány szám, megnevezés, telefonszám, e-mail cím, esetleg felhasználónév) 
- Adatforrás megnevezése: érintett személy (önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján) 
- Jogalap: 2011. évi CXII. törvényt 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor 
- Jogszabály címe: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján (az érintett önkéntes hozzájárulása alapján) 
- Adatfelvétel (átvétel) módja: online regisztráció, e-mail, fax, telefon, posta, személyesen 
- Az adat törlési határideje: érintett kérésétől számított 5 munkanapon belül 
 
Az érintettek csoportja(i) 
- A csoport leírása: a www.szallasbazis.hu weboldalon található szállásokat, online vagy egyéb módon lefoglaló személyek, felhasználók, érintettek, illetve a nyaralással kapcsolatos potenciális érintettek
 

Cookie szabályzat:

A szallasbazis.hu Online szállásfoglalási és utazási információs portál illetve bizonyos külső szolgáltatói (pl. google) egyedi azonosítót (adatcsomagot), úgynevezett cookie-t (sütit) helyeznek el a Felhasználó számítógépén és olvassák vissza. A cookie-k (sütik) a Felhasználó azonosítását és a szallasbazis.hu portál könnyebb személyre szabhatóságát szolgálják. A cookie-k a Felhasználó számítógépében kárt nem okoznak. Amennyiben Felhasználó a számítógépén tiltja a cookie-k fogadást, az a szallasbazis.hu portál szolgáltatásainak igénybevételét akadályozhatja, emellett előfordulhat, hogy bizonyos funkciók, vagy oldalak nem tökéletesen jelennek meg, vagy nem használhatóak megfelelően.

A Felhasználó képes törölni a cookie-kat (sütiket) a saját számítógépéről, valamint beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-kat (sütiket) jellemzően a böngészők Eszközök / Beállítások menüjében az Adatvédelem beállítások alatt lehet kezelni.

A portálon futó bővítmények is használhatnak Cookie-kat az oldal egyes részeinek működtetéséhez. A szallasbazis.hu Online szállásfoglalási és utazási információs portál közösségi oldalakra (pl. Facebook-ra, Twitter-re, Youtube-ra) mutató hivatkozásokat is tartalmazhat. A szallasbazis.hu nem ellenőrzi az ilyen külső oldalak látogatásakor esetlegesen elküldött cookie-kat. Részletesebb információkért kérjük, olvassa el az érintett oldalak cookie használatra vonatkozó szabályzatait.

A szallasbazis.hu Online szállásfoglalási és utazási információs portál által elhelyezett cookie-kon túl a Felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatcsomagokat.

Ilyen harmadik személy lehet a Google Inc. és a tulajdonában álló DoubleClick szolgáltató, mely ún. DART cookie-t telepíthet a Látogató számítógépére a Google Adsense reklámmegjelenítő hálózat keretében történő reklámmegjelenítés céljából. Ez a cookie lehetővé teszi, hogy a Google Inc. a hirdetéseket az Üzemeltető webhelyén és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítse meg a felhasználók számára ("érdeklődés alapján célzott hirdetés"). A DART cookie segítségével megjelenített hirdetések részben a felhasználó által korábban meglátogatott, a DoubleClick vagy a Google Adsense reklámmegjelenítő hálózatban részt vevő egyéb weboldalakon vagy a Google Inc. által üzemeltetett egyes weboldalakon a felhasználó érdeklődési köréről nyert adatok alapján kerülnek megjelenítésre. A DART cookie technológia csak személyhez nem köthető adatokat használ fel: nem rögzít olyan személyes adatokat, mint például a látogató neve, e-mail címe, címe, telefonszáma, TAJ-száma, bankszámlaszáma vagy hitelkártya száma. A felhasználók érdeklődési köre alapján célzott hirdetések megjelenítése letiltható az összes, ezzel a technológiával hirdetéseket megjelenítő oldalon, a következő címeken található         lehetőségek segítségével: http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx és http://www.google.com/privacy_ads.html

A szallasbazis.hu Online szállásfoglalási és utazási információs portál külső hirdetéseket jelenít meg (pl. google adsense), amelyek eltárolják a Felhasználók által látogatott tartalmakat az érdeklődés alapú hirdetések megjelenítéséhez, azaz cookie-kat (sütiket) tárolnak. Ezeket a sütiket – vagy cookie-kat – a Felhasználó letilthatja a Google Hirdetési beállítások kezelőjében, az ott található utasítások szerint, továbbá az aboutads.info oldalon a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.

Hogyan használja a Google a cookie­­-kat?

A cookie egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el böngészőjébe. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásával kapcsolatos információkat, például az Ön által használt nyelvet és egyéb beállításokat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata. A cookie-k fontos szerepet játszanak. Nélkülük az internet használata sokkal nehézkesebb lenne.

Többféle célra használjuk fel a cookie-kat. Használatukkal például megjegyezzük a biztonságos keresésre vonatkozó beállításait, hogy ezáltal releváns hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek, számláljuk, hogy hány látogató érkezett az adott oldalra, megkönnyítjük a szolgáltatásainkra való regisztrációt, és megvédjük az adatait. (forrás: google)

Felhasználó a szallasbazis.hu Online szállásfoglalási és utazási információs portál használatával automatikusan hozzájárul a cookie-k (sütik) használatához.

A szallasbazis.hu fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot részeiben, vagy egészében, a Felhasználó értesítése nélkül, azonnali hatállyal módosítsa. Felhasználó felelős azért, hogy az adatvédelmi nyilatkozat változását nyomon kövesse. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.

A szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználók illetve ügyfelek megértették és elfogadják jelen adatvédelmi nyilatkozat feltételeit.

Jogorvoslati lehetőségek és felelősség elhárítása

A Weboldal használatával a Felhasználó elismeri, hogy elfogadja a jelen adatvédelmi elvekben lefektetett feltételeket. Az oldal külső weblapokra mutató hivatkozásokat tartalmazhat; ezek követése esetén más szolgáltatók oldalaira juthat, mely oldalakkal kapcsolatban fölmerülő adatkezeléséről azok üzemeltetője gondoskodik.

A Felhasználó a személyes adatok védelméhez fűződő jogának megsértése esetén az ügyben területileg illetékes bírósághoz fordulhat. Párhuzamos jogi út lehetséges az adatvédelmi biztos hivatalánál is, mely eljárása nem érvényteleníti a polgári jogi eljárást.

 

FOGLALÓ BEFIZETÉSE ELŐTT ÖNNEK LEHETŐSÉGE VAN AZ ALÁBBIAKBAN ELOLVASNI ÉS ÉRTELMEZNI ÜDÜLÉSI SZERZŐDÉS MINTÁNKAT!

 

ÜDÜLÉSI SZERZŐDÉS MINTA AZ ALÁBBIAKBAN MEGTEKINTHETŐ:

APARTMAN(HÁZ) BÉRLETI SZERZŐDÉS

 - Üdülési Szerződés –

MINTA

 

Amely létrejött egyrészről:

tulajdonos neve:

állampolgársága:

születési hely, idő:

lakcíme:

azonosító okmány száma, annak típusa: …………….., (személyi igazolvány)

apartman(ház), szállás címe:

mint apartman(ház), szállás tulajdonos (továbbiakban: Tulajdonos) nevében és helyett eljáró és szerződést aláíró megbízottja Golubar Igor (továbbiakban: Megbízott) (an.: Kovács Ildikó, szül.: Vukovar, 1983. 08. 27., adószám: 53016092-1-37, nyíl. szám: 50418093, székhelye: 7150 Bonyhád, Mónus Illés utca 31.)

 

másrészről:

bérbevevő neve:

állampolgársága:

születési hely, idő:

lakcíme:

azonosító okmány száma, annak típusa: ……………. (személyi igazolvány)

elérhetősége: (telefon)

elérhetősége:(e-mail)

mint bérbevevő (továbbiakban Bérbevevő) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

 

A mai napon Bérbevevő jelen szerződés aláírásával lefoglalja a ………………………… cím alatti apartmant (……. kódszámú, ………. apartmant), szállást …. fő részére.

 

Nyaralási időpont: ……………..-től, …………….-ig (.. éjszaka)

 

Fenti című és kódszámú apartman, szállás bérbeadási díja (részvételi díja) összesen:

…… Eur + 10 Eur (admk*)

 

*(admk: adminisztrációs költség). A kiszámított bérbeadási díj (részvételi díj) nem tartalmazza az adminisztrációs költséget! Az adm. költség minden egyes apartman, szállás lefoglalásánál fizetendő az első részlettel (foglalóval) együtt. Az adm. költség egyszeri díja: 10 Euro/foglalás!

 

A bérbeadási díj (részvételi díj) kifizetése két részletben történik:

 

Jelen szerződés Átvételi elismervényként is szolgál, mely alapján Megbízott Bérbevevőtől hiánytalanul átvette (személyesen vagy elektronikus úton) az első részletet, mely bérbeadási díj (részvételi díj)  kb. 30 - 45 %-a (foglaló), azaz ……. Euro + 10 Euro adminisztrációs költség, azaz összesen …….. Euro, amit a felek foglalónak tekintenek.

 

A második részlet a fennmaradó  55 - 70%, azaz …….. Euro, mely az apartman Tulajdonosának vagy Gondnoknak a helyszínen fizetendő!

 

Tulajdonos tájékoztatja Bérbevevőt, hogy:

 

a) Az apartman(ház) bérleti szerződés (üdülési szerződés) érvényesen akkor jön létre, ha azt a felek írásba foglalták, mindkét fél által aláírásra került és a fent leírt első részletet (foglaló + adminisztrációs költség) Bérbevevő befizette, majd a szerződés egy példányát postafordultával vagy elektronikus úton Bérbevevő a Megbízottnak elküldte. Amennyiben Bérbevevő jelen szerződés egy aláírt példányát nem juttatja vissza kézhezvételtől számított 10 napon belül Megbízott részére, úgy a fenti című apartman(ház), szállás nem kerül lefoglalásra, a bérleti szerződés érvényét veszti, továbbá Bérbevevő által befizetett első részlet (foglaló) nem kerül visszafizetésre.

 

b) Az apartman, szállás bérbeadási díja (részvételi díja) tartalmazza a szállás költségét,  az idegenforgalmi adót (TAXA), az adminisztrációs költséget, meleg vizet, áramszolgáltatást, takarítást, klímát továbbá a kocsi beállók használatát.

 

c) Az apartman(ház), szállás bérbeadási díja (részvételi díja) nem tartalmazza az utas ill. egyéb biztosítást. A biztosítás megkötéséről a Bérbevevő egyénileg gondoskodik, vagy Megbízott közreműködését kérheti. Az idegenforgalmi adó (taxa) 12 éves korig ingyenes. 12 éves kor felett kb. 1 Euro/fő/nap, vagy ennek megfelelő horvát Kuna vagy magyar Forint (a megadott árak tájékoztató jellegűek.) Az idegenforgalmi adó befizetését a helyszínen a Tulajdonos végzi az úti okmányban szereplő adatok alapján, így azokat elkérheti és magával viheti a turisztikai hivatalba (kivéve ha előzetesen rögzítve lettek a szükséges személyes adatok) a bejelentéshez szükséges ideig.

 

d) Tulajdonos ill. Megbízott nem vállal felelősséget a Bérbevevő és a vele utazók kiutaztatásáról, szállításáról, étkezéséről. Bérbevevő ill. a vele utazók vállalják, hogy saját maguk szervezik meg, és gondoskodnak a szálláshelyre való kijutásról, kiutazásról, az utazás típusáról és módjáról, továbbá saját maguk gondoskodnak az étkezésről, étkeztetésről.

 

e) Bérbevevő köteles az utazáshoz ill. nyaraláshoz szükséges okmányokat magával vinni (személyi igazolvány vagy útlevél, üdülési szerződés, stb..), vám és devizaszabályokat betartani, ezek elmulasztásából eredő károkért Tulajdonos ill. Megbízott nem vállal felelősséget. Az utazásra történő jelentkezéskor Tulajdonos ill. Megbízott nem vizsgálja annak tényét, hogy a jelentkezők a szükséges úti okmányok birtokában vannak-e.

 

f) Tulajdonos ill. Megbízott nem vállal kártérítési kötelezettséget olyan szolgáltatások elmaradásáért vagy hibás teljesítéséért, amelyek ellenértéke előzőleg nem került befizetésre (klíma, internet, telefon, stb.). Ha Bérbevevő valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, nem követelheti a részvételi díj leszállítását.

 

g) Bérbevevő az általa okozott károkért ill. a vele utazók által okozott károkért (ideértve a szálláshelyen okozott károkat is) anyagi felelősséget vállal. Bérbevevő ill. a vele utazók vállalják, hogy az apartmant, szállást tisztán és megfelelő állapotban tartják, rendeltetésének megfelelően használják annak eszközeit, berendezéseit, és tekintettel vannak szomszédjaikra.

 

h) Tulajdonos ill. Megbízott nem vállal felelősséget, ha az apartman(ház), szállás elfoglalása elháríthatatlan külső ok (vis maior, járvány, természeti katasztrófa, sztrájk stb.) miatt hiúsul meg. Az ebből eredő saját költségek (pl. utazási költség, stb.) a Bérbevevőt terhelik. Bérbevevő ill. a vele utazók személyes tárgyaiért felelősséget sem a Tulajdonos, sem Megbízott nem vállal.

 

Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy kivételes és indokolt esetben a lefoglalt apartman, szálláshely kizárólag kategórián belüli módosítására, vagy azonos jellegűre és értékűre történő cseréjére.

 

Bérbevevő a tájékoztatásokat tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

Szerződő felek megállapodnak, ha Bérbevevő az általa lefoglalt apartmant, szállást egyéb okból lemondja, azaz eláll az üdülési szerződéstől, a kifizetett foglaló (részvételi díj 30 - 45 %-a + adminisztrációs költség) a következőképpen kerülhet visszafizetésre (amit kötelezően Bérbevevőnek írásban kell kérvényezni):

 

a) ha 60 vagy annál  több napon túl jelzi a lemondási szándékát, úgy a befizetett foglalóból kb. 25 % visszajár részére, Forintban (HUF), az aktuális EUR/HUF árfolyammal számolva.


b) ha 30 nappal korábban jelzi a lemondási szándékát, úgy a befizetett foglalóból kb. 15 % visszajár részére, Forintban (HUF), az aktuális EUR/HUF árfolyammal számolva.

 

c) ha 30 napon belül jelzi a lemondási szándékát, úgy a befizetett foglaló nem kerül visszafizetésre.

 

Amennyiben Bérbevevő a lefoglalt apartmant, szállást a nyaralási időponttól számított 24 órán belül nem foglalja el, úgy jelen bérleti szerződés érvényét veszti, kivéve ha telefonon értesíti Megbízottat, aki még 24 óra időtartamra tarthatja érvényben a lefoglalást.

 

Szerződő felek megállapodnak, hogy Bérbevevő minőségi ill. egyéb kifogásait, amelyek a szerződés teljesítésével kapcsolatosak a Tulajdonos részéről haladéktalanul köteles jelenteni a Megbízott felé, hogy azokat a legrövidebb idő alatt elhárítsa.

 

Bérbevevő tudomásul veszi, hogy köteles jelen szerződés egy példányát magával vinni, majd megérkezéskor a Tulajdonosnak vagy Gondnoknak a fennmaradó második részletet hiánytalanul megfizetni.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv rendelkezései mérvadók, személyes adatait a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük, vagyis az üdülési szerződés (apartman bérleti szerződés) kitöltése, lebonyolítása céljából (2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) -információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulaion (GDPR)).

 

Kijelentem, mint Bérbevevő, hogy jelen szerződés mind a négy oldalát, az adatvédelmi nyilatkozatot, az Általános Szerződési Feltételeket, a házirendet és az ajánlatban szereplő általános tudnivalókat elolvastam, megértettem, tudomásul veszem, és ezennel jóváhagyólag aláírom, ezzel az apartman(ház) bérleti szerződést (üdülési szerződést) megkötöttnek tekintem, magam, és a velem utazók nevében is kötelezőnek fogadom el. Továbbá kijelentem, hogy jelen szerződést a Tulajdonos vagy Megbízott saját kezű aláírásával átvettem (e-mailben szkennelve, személyesen vagy postai úton). Bérbevevő elfogadja, hogy jelen apartman(ház) bérleti szerződés (üdülési szerződés) a Megbízott közreműködésével jött létre.


A szerződés
kettő példányban készült, melynek egyik, Bérbevevő által aláírt (kitöltött) példányát kézhezvételtől számított 10 napon belül posta fordultával szíveskedjen a következő címre megküldeni: Golubar Igor (7150 Bonyhád, Mónus Illés u. 31.), kivéve, ha elektronikus vagy személyesen úton történt a szerződés kötés.

 

Az apartman(ház), szállás az érkezés napján 14ºº órától foglalható el, és azt a távozás napján 10ºº óráig kérjük elhagyni. Ettől eltérni egyeztetéssel lehet.

 

Amennyiben jelen megállapodást a felek elektronikus úton írták alá (kötötték), vagyis jelen szerződés elektronikus úton került elküldésre Bérbevevő részére, úgy a szerződés küldés ezen módjáról Bérbevevő és Megbízott előzetesen egyeztettek és elfogadásra kerültek fent leírt feltételek.

 

Elérhetőségeink: 

 

Tel.:     +36/74/736-618                                                         E-mail: info@szallasbazis.hu

Mob.: +36/70/635-9661                                                       Web: www.szallasbazis.hu                                                                          

Bonyhád, …………….

 

Bérbevevő:                                                                                  Megbízott:

 

 

-------------------------------------------------                     -------------------------------------------------

 

 

Adatvédelmi nyilatkozat utolsó módosítása: 2019. 01. 25.