Weboldalunk sütiket használ. Az oldal böngészésével Ön automatikusan hozzájárul ehhez (a sütikről bővebben itt olvashat)
Rendben
Facebook Google+ Szallasbazis.hu

Adatvédelmi nyilatkozat

Az alábbiakban szereplő „Adatkezelési Tájékoztató” célja, hogy Golubar Igor egyéni vállalkozó  (SZALLASBAZIS.HU ONLINE SZÁLLÁSFOGLALÁSI ÉS UTAZÁSI INFORMÁCIÓS PORTÁL, Székhely: 7150 Bonyhád, Mónus Illés utca 31., Nyilvántartási szám: 50418093, Adószám: 53016092-1-37) ismertesse Önnel a weboldala működtetésével és a hírlevelekkel kapcsolatban kifejtett adatkezelési műveleteit az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulaion (GDPR)) előírásainak és a hatályos Magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelve.

Személyes adatait a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük, vagyis az üdülési szerződés (apartman bérleti szerződés) kitöltése, lebonyolítása céljából (2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) -információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulaion (GDPR)).

A látogató (a továbbiakban: Felhasználó) a szallasbazis.hu oldal (a továbbiakban: szallasbazis.hu) meglátogatásával és használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbi adatvédelmi elveket, melyek aktuális változata mindig elérhető a http://szallasbazis.hu/adatvedelmi-nyilatkozat  webcímen.

A honlap szolgáltatásainak igénybevétele önkéntes, de egyes szolgáltatások használatához adatok megadása lehet szükséges. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. A Weblap Üzemeltetője egyben az adatkezelő is, aki minden átadott személyes adatot bizalmasan kezel és minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy mind technikailag, mind adminisztratív módon a lehető legnagyobb védelmet biztosítsa.

A www.szallasbazis.hu honlapon Online szállásfoglalási és utazási információs portál üzemel, mely a honlapon szállást lefoglaló ill. bérbevevő személyek, ügyfelek (felhasználók) adatait kezeli. Az átadott adatok kezelője a www.szallasbazis.hu portál üzemeltetője (továbbiakban: szallasbazis.hu)

A szallasbazis.hu kijelenti, hogy tiszteletben tartja ügyfelei bizalmas információit, a tudomására jutó, a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt bizalmasan kezeli, és minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát.

Könyvelésünk számára átadott személyes adatait kizárólag az elszámolások és az üdülési szerződések lebonyolítása céljából használjuk fel.

A szallasbazis.hu kötelezi magát arra, hogy külső személynek nem adja tovább az ügyfelek, felhasználók adatait a hozzájárulásuk nélkül, kivéve, ha ezt törvény által vagy hivatalos úton elrendelik, továbbá kötelezi magát, hogy az ügyfelekről és felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.

A szállás foglalása vagy ajánlatkérés során illetve azt követően megadott személyes adatok kezelése a  szállás foglalással kezdődik és az adatok törléséig tart. Az adatok törlését a Felhasználó maga bármikor kérheti az Adatkezelőtől. A törlés kérvényezése az info@szallasbazis.hu e-mail címre történik (üzenet tárgya: adat törlés), majd ezt követően a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül az adatokat töröljük. A személyes adatok törlésére akkor is sor kerülhet, ha a szolgáltatás megszűnik, vagy ha a Felhasználó nem tesz eleget a Felhasználási feltételekben foglaltaknak.

Az interneten keresztül történő üzleti tranzakció ugyanolyan biztonságos, mintha telefonon keresztül történt volna. Ha Ön nem akar online tranzakciót végrehajtani, telefonon is leadhatja rendelését a megadott telefonszámok valamelyikén naponta 08-22 óra között. Az Ön által megadott információkat, adatokat bizalmasan kezeljük.

A www.szallasbazis.hu portálon foglaló felhasználók elfogadják és hozzájárulnak ahhoz, hogy körlevelet és hírlevelet kaphatnak, amely az oldallal kapcsolatos értesítéseket, utazási ajánlatokat, és reklámokat is tartalmazhat.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 2011. évi CXII. törvényt, mely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkezik.

Fogalmak

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Az adatkezelésre a www.szallasbazis.hu portálon online foglaló felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. Online foglaláskor magában foglalja az azonosító adatlap kitöltését, azaz az e-mail cím, és a teljes név (vezetéknév és keresztnév), továbbá a felhasználási feltételek és jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadását is.

A személyes adatok kezelésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  2011. évi CXII. törvényt 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a regisztráló felhasználók ill. érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

Az Adatkezelő, a szállás foglalása vagy ajánlatkérése során illetve azt követően Felhasználó által megadott alábbi adatokat kezeli:

1) Online szállásfoglaláshoz (regisztráció nélküli foglalás), ill. az üdülési szerződés kitöltéséhez a Felhasználónak, érintettnek kötelezően meg kell adni a következő személyes adatokat:

- Az Ön neve (vezetéknév, keresztnév)

- telefonszáma

- e-mail címe

- irányítószáma

- település

- utca, házszám

Az üdülési szerződés kitöltéséhez (online szállásfoglalás után vagy telefonos, e-mailes illetve személyes foglalás esetén) még a további adatokra is szükség van, amit e-mailben, telefonon vagy személyesen (info@szallasbazis.hu-ra) a Felhasználó (foglaló vendég) (szallasbazis.hu részére) részünkre elküld:

- Az Ön neve (vezetéknév, keresztnév)

- telefonszáma

- e-mail címe

- irányítószáma

- település, utca, házszám (lakcím)

- állampolgárság

- születési hely és születési dátum

- személyi igazolvány szám vagy egyéb okmány szám, típus

 

2., Képek, élménybeszámolók:

A képek, élménybeszámolók feltöltéséhez, használatához maga a vendég hozzájárult és Önkéntesen beleegyezett! A képek kizárólagosan marketing célból vannak weboldalunkon, melynek fő célja, hogy bemutassa vendégeink nyaralásuk alatti élményeit és különleges pillanatait.

 

2., Vélemények rólunk:

Vendégeink leírták nyaralásuk alatti illetve rólunk és szolgáltatásunkról véleményeiket. Cél, hogy tájékoztassuk a leendő, foglaló vendégeket szolgáltatásunkról, kínálatunkról, apartmanokról stb. A véleményt írók teljes nevét weboldalunkon nem írtuk ki. 

3. Regisztráció szállásadóknak:

Itt tudnak a szállásadók regisztrálni illetve szállást feltölteni. Regisztrációhoz szükséges adatok a következők: e-mail, jelszó, kapcsolattartó név, telefonszám és weboldal neve. 

4. Hírlevél: 

Feliratkozás akciós ajánlatokra, hírlevélre: marketing jellegű reklámokat küldhetünk a hírlevélre beregisztrált felhasználók e-mail címére. Felhasználók önkéntesen hozzájárulnak ahhoz, hogy marketing jellegű hirdetéseket, akciókat küldjünk az általuk megadott e-mail címükre! Hírlevél feliratkozáshoz a felhasználónak meg kell adnia: Teljes név és e-mail cím.

Összegezve:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az alábbi adatokkal.

Adatkezelő 

- Az adatkezelő megnevezése: www.szallasbazis.hu portál üzemeltetője, Golubar Igor

- Címe: Tolna Megye, 7150 Bonyhád, Mónus Illés utca 31. szám

- Telefonszáma: 06-70-635-9661 

Adatkezelés 

- Az adatkezelés megnevezése, célja I.: Kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés. Üdülési szerződések lebonyolítása, kitöltése illetve azokhoz tartozó elszámolások céljából.

- Az adatkezelés megnevezése, célja II.: Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis. Marketing célú hírlevél küldés, illetve érintettel, regisztrált felhasználóval való kapcsolattartás.

Jogalapja 
 
- Jogalap: 2011. évi CXII. törvényt 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor 
- Jogszabály címe: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján, az érintett önkéntes hozzájárulása alapján 
- A tényleges adatkezelés helye: 
 
Az adatok forrása 
- Adatfajta megnevezése: azonosító adatok (családi és utónév, állampolgárság, születési hely, születési dátum, lakcím, személyi igazolvány szám vagy egyéb okmány szám, megnevezés, telefonszám, e-mail cím, esetleg felhasználónév) 
- Adatforrás megnevezése: érintett személy (önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján) 
- Jogalap: 2011. évi CXII. törvényt 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor 
- Jogszabály címe: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján (az érintett önkéntes hozzájárulása alapján) 
- Adatfelvétel (átvétel) módja: online regisztráció, e-mail, fax, telefon, posta, személyesen 
- Az adat törlési határideje: érintett kérésétől számított 5 munkanapon belül 
 
Az érintettek csoportja(i) 
- A csoport leírása: a www.szallasbazis.hu weboldalon található szállásokat, online vagy egyéb módon lefoglaló személyek, felhasználók, érintettek, illetve a nyaralással kapcsolatos potenciális érintettek
 

Cookie szabályzat:

A szallasbazis.hu Online szállásfoglalási és utazási információs portál illetve bizonyos külső szolgáltatói (pl. google) egyedi azonosítót (adatcsomagot), úgynevezett cookie-t (sütit) helyeznek el a Felhasználó számítógépén és olvassák vissza. A cookie-k (sütik) a Felhasználó azonosítását és a szallasbazis.hu portál könnyebb személyre szabhatóságát szolgálják. A cookie-k a Felhasználó számítógépében kárt nem okoznak. Amennyiben Felhasználó a számítógépén tiltja a cookie-k fogadást, az a szallasbazis.hu portál szolgáltatásainak igénybevételét akadályozhatja, emellett előfordulhat, hogy bizonyos funkciók, vagy oldalak nem tökéletesen jelennek meg, vagy nem használhatóak megfelelően.

A Felhasználó képes törölni a cookie-kat (sütiket) a saját számítógépéről, valamint beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-kat (sütiket) jellemzően a böngészők Eszközök / Beállítások menüjében az Adatvédelem beállítások alatt lehet kezelni.

A portálon futó bővítmények is használhatnak Cookie-kat az oldal egyes részeinek működtetéséhez. A szallasbazis.hu Online szállásfoglalási és utazási információs portál közösségi oldalakra (pl. Facebook-ra, Twitter-re, Youtube-ra) mutató hivatkozásokat is tartalmazhat. A szallasbazis.hu nem ellenőrzi az ilyen külső oldalak látogatásakor esetlegesen elküldött cookie-kat. Részletesebb információkért kérjük, olvassa el az érintett oldalak cookie használatra vonatkozó szabályzatait.

A szallasbazis.hu Online szállásfoglalási és utazási információs portál által elhelyezett cookie-kon túl a Felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatcsomagokat.

Ilyen harmadik személy lehet a Google Inc. és a tulajdonában álló DoubleClick szolgáltató, mely ún. DART cookie-t telepíthet a Látogató számítógépére a Google Adsense reklámmegjelenítő hálózat keretében történő reklámmegjelenítés céljából. Ez a cookie lehetővé teszi, hogy a Google Inc. a hirdetéseket az Üzemeltető webhelyén és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítse meg a felhasználók számára ("érdeklődés alapján célzott hirdetés"). A DART cookie segítségével megjelenített hirdetések részben a felhasználó által korábban meglátogatott, a DoubleClick vagy a Google Adsense reklámmegjelenítő hálózatban részt vevő egyéb weboldalakon vagy a Google Inc. által üzemeltetett egyes weboldalakon a felhasználó érdeklődési köréről nyert adatok alapján kerülnek megjelenítésre. A DART cookie technológia csak személyhez nem köthető adatokat használ fel: nem rögzít olyan személyes adatokat, mint például a látogató neve, e-mail címe, címe, telefonszáma, TAJ-száma, bankszámlaszáma vagy hitelkártya száma. A felhasználók érdeklődési köre alapján célzott hirdetések megjelenítése letiltható az összes, ezzel a technológiával hirdetéseket megjelenítő oldalon, a következő címeken található         lehetőségek segítségével: http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx és http://www.google.com/privacy_ads.html

A szallasbazis.hu Online szállásfoglalási és utazási információs portál külső hirdetéseket jelenít meg (pl. google adsense), amelyek eltárolják a Felhasználók által látogatott tartalmakat az érdeklődés alapú hirdetések megjelenítéséhez, azaz cookie-kat (sütiket) tárolnak. Ezeket a sütiket – vagy cookie-kat – a Felhasználó letilthatja a Google Hirdetési beállítások kezelőjében, az ott található utasítások szerint, továbbá az aboutads.info oldalon a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.

Hogyan használja a Google a cookie­­-kat?

A cookie egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el böngészőjébe. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásával kapcsolatos információkat, például az Ön által használt nyelvet és egyéb beállításokat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata. A cookie-k fontos szerepet játszanak. Nélkülük az internet használata sokkal nehézkesebb lenne.

Többféle célra használjuk fel a cookie-kat. Használatukkal például megjegyezzük a biztonságos keresésre vonatkozó beállításait, hogy ezáltal releváns hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek, számláljuk, hogy hány látogató érkezett az adott oldalra, megkönnyítjük a szolgáltatásainkra való regisztrációt, és megvédjük az adatait. (forrás: google)

Felhasználó a szallasbazis.hu Online szállásfoglalási és utazási információs portál használatával automatikusan hozzájárul a cookie-k (sütik) használatához.

A szallasbazis.hu fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot részeiben, vagy egészében, a Felhasználó értesítése nélkül, azonnali hatállyal módosítsa. Felhasználó felelős azért, hogy az adatvédelmi nyilatkozat változását nyomon kövesse. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.

A szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználók illetve ügyfelek megértették és elfogadják jelen adatvédelmi nyilatkozat feltételeit.

Jogorvoslati lehetőségek és felelősség elhárítása

A Weboldal használatával a Felhasználó elismeri, hogy elfogadja a jelen adatvédelmi elvekben lefektetett feltételeket. Az oldal külső weblapokra mutató hivatkozásokat tartalmazhat; ezek követése esetén más szolgáltatók oldalaira juthat, mely oldalakkal kapcsolatban fölmerülő adatkezeléséről azok üzemeltetője gondoskodik.

A Felhasználó a személyes adatok védelméhez fűződő jogának megsértése esetén az ügyben területileg illetékes bírósághoz fordulhat. Párhuzamos jogi út lehetséges az adatvédelmi biztos hivatalánál is, mely eljárása nem érvényteleníti a polgári jogi eljárást.

 

Adatvédelmi nyilatkozat utolsó módosítása: 2018. 06. 01.